Reguły fizjoterapii – wszystko co powinieneś wiedzieć

Reguły fizjoterapii – wszystko co musisz wiedzieć
W terapii rehabilitacyjnej tak jak w każdej innej dyscyplinie potrzebne są pewnego rodzaju zasady, jakimi kierują się fachowcy zajmujący się treningami z tego aspektu. Pierwszą najistotniejszą zasadą jest fakt, iż rehabilitantem nie może być każdy – fizjoterapia dziedzina do jakiej wypada się nadawać, zarówno pod kątem psychicznym jak i fizycznym. Terapeuta musi posiadać należyte cechy, musi potrafić nawiązać kontakt z pacjentem, to niesłychanie ważne dla jego procesu rehabilitacji. Pacjent musi czuć się przede wszystkim odpowiednio, inaczej nie będzie w stanie prawidłowo skupić się na procesie rehabilitacji i oddać się treningom tak jak muszą być one wykonywane. Jeśli gra toczy się o reguły terapii rehabilitacyjnej, to jest ich kilka, a najistotniejsze są cztery. Pierwsza reguła to powszechność, jaka głosi, że fizjoterapia ma być przeprowadzana dla każdego, kto ma ku temu wymogi, iż każdy ma prawo do rehabilitacji, bez względu na rozpoznanie, wiek pacjenta i w głównej mierze na jego rokowanie – terapia wisceralna. Druga norma to wczesność, gra toczy się o zapoczątkowanie samego procesu rehabilitacji.

About the author